Impresum

Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Glavni ravnatelj: Bruno Kragić
Ravnatelj: Filip Hameršak

Urednici
Mladen Klemenčić, Ankica Šunjić Matković, Zvonimir Frka-Petešić

Autori tekstova
Boris Blažina, Ivana Crljenko, Vlatka Dugački, Zvonimir Frka-Petešić, Filip Hameršak, Adela Iveković, Zdenko Jecić, Tea Karaman, Mladen Klemenčić, Bruno Kragić, Vesnica Kušar, Svjetlana Lončarić, Ozana Martinčić, Mirjana Mataija, Ksenija Matanić-Živanović, Marijana Pintar, Mirjana Polić Bobić, Krešimir Regan, Željka Richter-Novosel, Tea Rogić Musa, Goran Sunajko, Tomislav Šakić, Lada Šojat, Ankica Šunjić Matković, Darja Tomić, Duško Topalović, Antun Vujić

Tajnica uredništva
Vesnica Jambrović

Kartografija
Tomislav Kaniški

Lektura
Branka Makovec, Zrinka Meštrović, Mirjana Mrakužić, Nada Vincek-Ayoub

Korektura
Maja Karšaj, Mihela Melem Hajdarović, Dubravka Šalić, Olgica Zidanić

Fotografija
Leksikografski zavod Miroslav Krleža, HINA, Ured Predsjednika Republike, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatske autoceste/Hand Dizajn Studio, ACI marine Pula, Luka Rijeka, LNG Hrvatska, Muzejsko-memorijalni centar Dražen Petrović, Applied Ceramics, Include, EPA/Michael Kappeler, Nebojša Drljević, Damir Fabijanić, Andrea Holenda, Luka Horaček, Mladen Klemenčić, Renzo Kosinožić, Janja Ninić Babić, Damir Panjkota, Goran Petercol, Damir Senčar, Goran Sunajko, Ivan Toman, Valerij Vasilevski, Marko Vrdoljak, Ina Vukić, Ivan Zagoda, Ivan Balić

Izvedba
Oblikovanje: KaramanDesign

Posljednji put ažurirano u ožujku 2024.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža središnja je hrvatska ustanova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike. Utemeljen je 1950. kao znanstvena ustanova i izdavačka kuća. Temeljni mu je posao prikupljanje i obrada podataka te znanstveno-istraživački rad u svrhu objavljivanja enciklopedija, leksikona, rječnika, atlasa i drugih srodnih priručnika.

Ove internetske stranice nastale su u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.